ДСП ЧАЕС отримала «Експертний звіт щодо розгляду проектної документації проекту «Остаточне закриття і консервація блоків № 1,2, 3 Чорнобильської АЕС» (ОЗіК)

Звіт, виданий ДП «Укрдержбудекспертиза», підтверджує, що проектна документація ОЗіК розроблена у відповідності з вимогами санітарного та екологічного законодавства, будівельних норм, експлуатаційної безпеки, інженерного забезпечення, норм пожежної, ядерної та радіаційної безпеки, охорони праці та енергозбереження.

Роботи за проектом будуть виконуватись по чергах:
1 черга - реконструкція системи протипожежного водопостачання ЧАЕС.
2 черга - демонтаж і подрібнення технологічних каналів та каналів системи управління і захисту блоків 1,2, 3.
3 черга - консервація реакторів і локалізація зони консервації блоків 1,2.
4 черга - реконструкція шатрів центрального залу реакторних установок та демонтаж завантажувально-розвантажувальних машин блоків 1,2.
5 черга - консервація реактора та локалізація зони консервації блоку 3.
6 черга - реконструкція шатру центрального залу реакторної установки і демонтаж завантажувально-розвантажувальної машини блоку 3.

Остаточною метою проекту ОЗіК є приведення блоків № 1,2,3 до стану, що дозволить забезпечити безпечне контрольоване зберігання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, які перебувають в них, протягом усього періоду витримки реакторних установок (до 50 років) і безпечний демонтаж реакторних установок.

Реалізація етапу ОЗіК триватиме до 2028 року, кошторисна вартість будівельних робіт за проектом становить понад 385 млн.грн.

Позитивний висновок експертизи проекту «Остаточне закриття і консервація блоків № 1,2, 3 Чорнобильської АЕС» є важливим етапом у процесі виведення ЧАЕС з експлуатації, оскільки дозволяє отримати в установленому порядку дозвіл на виконання робіт і перейти до етапу зняття ЧАЕС з експлуатації.

Довідково.
Основні положення затвердженої стратегії зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС:
- остаточне закриття і консервації (Озік) - з 2014 по 2028 роки;
- витримка найбільш забрудненого устаткування (контуру багаторазової примусової циркуляції (КБПЦ) і реактора - з 2028 по 2046 роки;
- демонтаж КБПЦ і реактора - з 2046 по 2064 роки.
Кінцевою метою зняття з експлуатації головних корпусів, будівель і споруд, що містять радіоактивні речовини, є повний демонтаж обладнання та дезактивація будівельних конструкцій до рівнів обмеженого звільнення, встановлених для промислового майданчика ЧАЕС («бура пляма»).