Поводження з радіоактивними відходами

Сьогодні діяльність із поводження з радіоактивними відходами (далі: РАВ) є визначальною з точки зору безпечного зняття ЧАЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» згідно із Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації.

Основний матеріал: Проект перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

Усі РАВ ЧАЕС поділяються на 2 види:
1. РАВ нормальної експлуатації — ті, що утворилися у результаті робочих процесів експлуатації енергоблоків
2. Аварійні РАВ — ті, що утворилися у результаті аварії 1986 року та її ліквідації (включаючи відходи об'єкта «Укриття»)

За походженням РАВ класифікують:
1. Накопичені дотепер рідкі та тверді РАВ, розміщені у наявних на майданчику сховищах
2. Експлуатаційні рідкі та тверді РАВ, що утворюються під час підтримки у безпечному стані обладнання, що залишилося в експлуатації на блоках ЧАЕС
3. Рідкі та тверді РАВ об'єкта «Укриття»
4. Рідкі та тверді РАВ, що утворюються під час роботи зі зняття з експлуатації (зокрема під час роботи об'єктів з поводження з РАВ)
5. Тверді РАВ, що утворюються у при роботі з перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему

На Чорнобильській АЕС наявні усі види РАВ за активністю: низькоактивні, середньоактивні та високоактивні. Це значною мірою ускладнює роботу з відходами, оскільки уся інфраструктура поводження повинна мати можливість характеризувати РАВ за ступенем активності та бути пристосованою до роботи з високоактивними матеріалами.

Прогнозований об'єм РАВ при знятті з експлуатації енергоблоків ЧАЕС та перетворенні об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему складає 177255 м3, що за об'ємом приблизно дорівнює 70 «олімпійським» басейнам. Частка рідких РАВ скаладє 36148 м3, твердих — 141107.

Чорнобильська АЕС у своїй діяльності з поводження з РАВ керується принципом мінімізації кількості радіоактивних матеріалів та радіоактивно забруднених територій. Для реалізації цього принципу використовується практика максимального повторного використання матеріалів та їх дезактивації. 

Одним із актуальних завдань, що стоять сьогодні перед підприємством, є створення інтегрованої системи поводження з РАВ, яка б відповідала умовам ЧАЕС.

На ЧАЕС існувала система поводження з РАВ, що була призначена для діючої АЕС. Наразі вона трансформується у систему поводження з РАВ АЕС, що знімається із експлуатації. Вперше стратегію створення інтегрованої системи поводження з РАВ на майданчику ЧАЕС було викладено в Плані виведення ЧАЕС з експлуатації, що розроблявся в рамках програми TACIS у 1996 році. У документі визначено перелік та основні характеристики об’єктів, які необхідно побудувати на майданчику станції для забезпечення процесу зняття з експлуатації енергоблоків та поводження з РАВ: установка для збору, транспортування, цементування рідких радіоактивних відходів; установка для збору і переробки твердих відходів, місце для їх захоронення.

Сьогодні на майданчику ЧАЕС існують такі основні об'єкти поводження з РАВ:
1. Завод із переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ)
2. Промисловий комплекс із поводження з твердими РАВ (ПКПТРВ)
3. Комплекс із виробництва металевих бочок і залізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів (КВМБіКРАВ)

Усі рідкі РАВ переробляються на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів. Тут вони проходять процедуру затвердіння (іммобілізації) і перетворюються на цементну суміш. Суміш упаковується у 200-літрові бочки, які у свою чергу пакуються по 4 штуки у залізобетонний контейнер. Контейнер з переробленими рідкими РАВ відправляється на захоронення у спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів комплексу виробництв «Вектор».

Переробка твердих РАВ на ЧАЕС відбувається на промисловому комплексі із поводження з твердими РАВ. Після переробки відходи зберігаються на тимчасових майданчиках складування або ж транспортуються на пункт захоронення РАВ «Буряківка». 

Зараз у сховищах Чорнобильської АЕС накопичилося 22645 м3 радіоактивних відходів, що приблизно дорівнює об'єму 9 «олімпійських» басейнів. 

З них рідких РАВ — 20133 м3. Тверді РАВ знаходяться у: 
● Сховищі твердих відходів: 2502 м
● Відкритому сховищі твердих високоактивних відходів: 8 м3
● Сховищі рідких та твердих відходів: 2 м3

Читайте також: «Сховища» Чорнобильської зони, або чому СВЯП — не могильник