Заяви керівництва

Заява про політику у сфері охорони здоров'я та безпеки праці

Заява про політику з управління ризиками

Заява про політику у сфері фізичного захисту і визнання пріоритету культури захищеності

Декларація енергетичної політики ДСП "Чорнобильська АЕС"

Заява про політику з безпеки ДСП «Чорнобильська АЕС»

Заява про політику у сфері управління старінням елементів і конструкцій об'єктів ДСП «Чорнобильська АЕС»

Заява про єдину технічну політику ДСП «Чорнобильська АЕС»

Декларація про місію, бачення та цінності ДСП «Чорнобильська АЕС»

Заява про інформаційну політику ДСП «Чорнобильська АЕС»

Заява про політику щодо забезпечення якості ДСП «Чорнобильська АЕС»

Заява про політику щодо керування персоналом ДСП «Чорнобильська АЕС» та утвердження ґендерної рівності

Політика інформаційної безпеки ДСП ЧАЕС

Заява про екологічну політику та задачі у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування на ДСП ЧАЕС

Про політику щодо безпечності харчових продуктів