Зняття з експлуатації

Рішення про дострокове виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС Україна прийняла після підписання 25 грудня 1995 року Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Урядами країн «Великої сімки» та Комісією Європейського Співтовариства.

Основний матеріал: Поставарійна експлуатація і зупинка

29 листопада 2000 року постановою Кабінету Міністрів України була затверджена «Комплексна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС». Це був документ державного рівня, що визначав зміст діяльності зі зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

У 2009 році прийнято Закон України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему». Комплексна програма 2000 року втратила своє значення і її дія була припинена.

Для ЧАЕС прийнято стратегію «відкладеного поетапного демонтажу» SAFSTOR (від англ. SAFe STORage — безпечне зберігання, зберігання під наглядом).

Стратегія SAFSTOR передбачає, що АЕС з вивантаженим ядерним паливом знаходиться під контролем протягом певного періоду, після якого будуть виконані роботи для досягнення умов кінцевого стану, прийнятого для цього майданчика. За період такого зберігання загальний рівень радіоактивного забруднення реактора зменшиться завдяки природному розпаду деяких радіоактивних речовин, що скоротить кількість радіоактивних матеріалів, які належать вилученню під час завершальної стадії зняття з експлуатації.

Згідно з Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації проводиться у 4 етапи:
1. Припинення експлуатації (підготовчий етап до зняття з експлуатації, тривав з 2000 по 2015 роки). Етап, під час якого здійснено вилучення ядерного палива та переміщення його у сховище відпрацьованого ядерного палива, призначене для довгострокового зберігання.
2. Остаточне закриття та консервація реакторних установок (сучасний етап, з 2015 до орієнтовно 2028 року). Завданнями для цього етапу є:
    • Приведення енергоблоків ЧАЕС до стану, який виключає можливість використання їх для виробництва електроенергії
    • Звільнення енергоблоків від джерел іонізуючого випромінювання, що підлягають контролю
    • Консервація реакторів і найбільш радіаційно забрудненого устаткування
3. Витримка реакторних установок протягом періоду, під час якого повинне відбутися природне зниження радіоактивного випромінювання до прийнятного рівня (орієнтовно до 2045 року)
4. Демонтаж реакторних установок. Етап, на якому буде проведено демонтаж устаткування та очищення майданчика з метою максимального зняття обмежень і регулюючого контролю (орієнтовно до 2064 року)

Кінцевою метою зняття з експлуатації ЧАЕС передбачається стан «бура пляма».

«Бура пляма» — стан, який фактично означає очищення майданчика та будівельних структур до рівня забруднення, який відповідає забрудненню території Зони відчуження, що оточує ЧАЕС.

Зважаючи на особливості розташування ЧАЕС та перспективи створення Зони спеціального промислового використання в межах Зони відчуження розробляється концепція подальшого розвитку Чорнобильської АЕС, у якій буде визначений кінцевий стан майданчика як «Промислово розвинений майданчик». Розвиток майданчика ЧАЕС має не тільки зменшити тягар для державного бюджету, пов'язаний з утриманням Зони відчуження, ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС та зняттям її з експлуатації, але й повернути відчужені землі до господарської діяльності та дати поштовх для економічного розвитку поліського регіону.

Для цього необхідно ефективно використовувати такі особливості Зони відчуження та промислового майданчика ЧАЕС, як:
• Наявність розвиненої виробничої інфраструктури: системи зв'язку, енергозабезпечення, фізичного захисту, водопостачання, радіаційного моніторингу, автомобільних та залізничних під'їздів
• Ізольованість від місць постійного проживання населення
• Наявність кваліфікованого персоналу для роботи з радіоактивними матеріалами
• Розташування на території Зони відчуження, що обмежена для проживання населення

Пропонується більш активно використовувати ці особливості та можливості промислового майданчика ЧАЕС і Зони відчуження для потреб атомної галузі Україні в частині зняття з експлуатації блоків атомних станцій та поводження з радіоактивними матеріалами.