Номер 
проекту

Назва проекту

Підрядник

Вартість
(за контрактом)

Термін виконання

4760

Модернізація системи дозиметричного контролю в зоні відчуження та моніторингу навколишнього середовища (радіаційного) на Комплексі «Вектор» та ПЗРВ «Буряківка»
U4.01/18B

Assystem Engineering and Operation Services SAS

727 400 EUR

Початок: 08.01.2021
Завершення: 18.07.2022

4766

Надання підтримки українським організаціям, які займаються виведенням з експлуатації національних об'єктів, поводженням з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також радіоекологічним моніторингом
UKR9040

МАГАТЕ

392 767,50 EUR

Початок: 01.01.2020
Завершення: 31.12.2023

2128-07

Проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2)

«Холтек Інтернешнл» (Holtec International), США

166 185 472 EUR

362 058 522 USD

Початок: 1996-11-12
Завершення: 2021-12-31

 

Проект «Демонтаж обладнання»

-

-

Початок: 2012
Завершення: -

 

Проєкт фінансується Європейським Союзом.

Мета проєкту: модернізація системи дозиметричного контролю в зоні відчуження та моніторингу навколишнього середовища (радіаційного) на Комплексі «Вектор» та ПЗРВ «Буряківка».

Завдання проєкту:

 • Розробка проєктів і закупівельної документації для модернізації систем моніторингу навколишнього середовища на Векторі та Буряківці, а також систем дозиметричного контролю на ЧАЕС та в межах зони відчуження загалом (включаючи забруднення, що переноситься автомобілями).
 • Аналіз наявних систем на їх відповідність вимогам безпеки України та найкращій міжнародній практиці.
 • Розробка заходів з удосконалення систем.
 • Розробка технічних специфікацій, на основі яких будуть виконуватись першочергові заходи з удосконалення систем (які включають в себе транспортування, встановлення, тестування та введення в експлуатацію).

В частині модернізації системи радіаційно-дозиметричного контролю ЧАЕС проведено аналіз існуючої системи, розроблено заходи із її удосконалення, виконано загальну оцінку. З урахуванням обмеженості фінансування наступної фази проєкту та у зв’язку з великим обсягом робіт проєкт для ЧАЕС було розділено на два ЛОТи:

ЛОТ-1 — закупівля обладнання для переоснащення лабораторії індивідуального дозиметричного контролю на ЧАЕС, а також закупівля індивідуальних дозиметрів.
ЛОТ-2 — закупівля додаткових дозиметрів для контролю кришталика ока та кінцівок.

Триває розробка технічних специфікацій та закупівельної документації. Роботи виконуються згідно плану проєкта.

Роботи здійснюються в рамках проєкту технічного співробітництва МАГАТЕ UKR9040.

Метою проєкту є надання підтримки українським організаціям, які займаються виведенням з експлуатації національних об'єктів, поводженням з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також радіоекологічним моніторингом.

Завдання проєкту: 

Підвищення можливостей на підприємствах, які знаходяться під управлінням Державного агентства України з управління зоною відчуження, в частині:

 • Організації безпечної та ефективної діяльності з виведення з експлуатації.
 • Поліпшенні поводження з радіоактивними матеріалами.
 • Організації безпечних та ефективних робіт з радіаційної безпеки.
 • Екологічного моніторингу навколишнього середовища на основі найкращого міжнародного досвіду.

Стан виконання: 

 • Проведено експертні місії із розгляду звіту ДСП ЧАЕС із реалізації робіт етапу ОЗіК за 2019-2029 рр.
 • Розроблено та направлено технічні специфікації для закупівлі обладнання, узгодженого з МАГАТЕ.
 • Виконуються роботи щодо постачання комплекту обладнання, матеріалів та посібника з радіохімічного виділення та кількісного визначення спектру радіонуклідів америцію (241Am, 243Am) та плутонію (238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu) в радіоактивно забруднених водах та рідких радіоактивних відходах ЧАЕС.
 • Виконуються роботи з постачання аналізатору загального органічного вуглецю.
 • Направлено на розгляд МАГАТЕ звіт ДСП ЧАЕС із промислово-дослідної експлуатації установки звільнення від регулюючого контролю.

Продовжується співпраця та реалізація проєкту згідно робочого плану.

Номер проекту

Назва проекту

Вартість
(за контрактом)

Термін виконання

4089

Визначення форм відходів, що забезпечують безпечну переробку, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, що зберігаються на українських ядерно-енергетичних підприємствах

949 940 EUR

Початок: 2018-11-03
Завершення: 2021-10-10

 

Виведення з експлуатації водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС

 

Початок: 2013
Завершення: 2019-07-04

 3896

Підтримка зняття з експлуатації блоків атомних електростанцій і поводження з радіоактивними відходами на майданчику ЧАЕС і в зоні відчуження, UKR9038

315 375 EUR

Початок: 2018-01-01
Завершення: 2019-12-31

3647

Вдосконалення національної системи підготовки в галузі поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації і реабілітації забруднених територій, U4.01/12Е

988 422 EUR

Початок: 2016-12-20
Завершення: 2019-12-20

3471

Створення установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю на ЧАЕС, U4.01/11Е

2 552 979 EUR

Початок: 2015-12-18
Завершення: 2019-12-20

 

Завершення будівництва промислово-опалювальної котельні, WBS 03.02.02

30 000 000 USD

Початок: -
Завершення: 2000-04-21

3224

Створення та розвиток центру візуалізації зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, NMFA 711

100 000 EUR

Початок: 2014-01-01
Завершення: 2015-12-31

2287

Промисловий комплекс по поводженню з твердими радіоактивними відходами, Лоти 1, 2

38 294 000 EUR

Початок: 2001-03-05
Завершення: 2009-02-25

2128-07

Завод з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ)

37 079 270 EUR
2 491 540 USD

Початок: 1999-09-16
Завершення: 2018-04-13

2153

Технічна допомога на майданчику українським організаціям у створенні установок з поводження з РАВ Чорнобильської АЕС, здійсненні моніторингу в Зоні відчуження та ремонту обладнання АЕС, U4.01/02

5 245 750 EUR

Початок: 2004-12-01
Завершення: 2009-12-31

2188

Комплекс з виробництва металевих бочок і залізобетонних транспортних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів ЧАЕС U4.01/04W

5 568 050 EUR

Початок: 2007-12-28
Завершення: 2012-05-23

2306

Додаткові роботи у рамках проекту ПКПТРВ у м. Чорнобилі. Постачання вентиляційної системи для буд. 84, U.4.02/07А

400 000 EUR

Початок: 2009-01-19
Завершення: 2010-06-19

3252

Підтримка в характеризації та звільненні радіоактивних відходів від регулюючого контролю в Україні, U4.01/10B+E

1 469 900 EUR

Початок: 2014-04-18
Завершення: 2017-01-18

2379

Система інформаційної підтримки зняття з експлуатації для Чорнобильської АЕС, U4.04/06

1 532 530 EUR

Початок: 2009-05-26
Завершення: 2012-02-25

2437

Додаткові роботи у рамках проекту ПКПТРВ у Чорнобилі - надання підтримки в діяльності по ліцензуванню, а також здійсненні контролю над "гарячими" випробуваннями, U4.02/07

1 390 000 EUR

Початок: 2010-01-18
Завершення: 2014-11-17

2711

Удосконалення загальної стратегії поводження з РАВ на діючих та зупинених АЕС України, U4.01/08-D

1 775 180 EUR

Початок: 2012-06-30
Завершення: 2015-08-20

 

Реконструкція тренспортно-технологічної частини сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)

 

Початок: 2010
Завершення: 2012

3318

Створення промислової установки з очищення води та рідких радіоактивних відходів ЧАЕС від трансуранових елементів та органічних сполук – Фаза I, U4.01/11С

1 769 493 EUR

Початок: 2014-09-01
Завершення: 20
17-09-01

3213

Підтримка в поводженні з радіоактивними відходами в Україні,  U4.01/10 СDF

3 865 200 EUR

Початок: 2014-04-16
Завершення: 20
17-04-16

 

Проект технічного співробітництва «Надання допомоги в знятті з експлуатації та поводженні з РАВ ЧАЕС», UKR 9035

241 000 EUR

Початок: 2016-01-01
Завершення: 20
17-12-31

 

 

 

 

 

Проєкт профінансовано коштом ЄС в рамках Угоди про фінансування щорічної програми дій з ядерної безпеки 2014 року.

Основною метою проекту було надання рекомендацій та наступна розробка технологій переробки відібраних потоків проблемних радіоактивних відходів у форми, прийнятні для їх довгострокового зберігання та / або захоронення.

Завдання проєкту:
1. Детальний аналіз потоків проблемних РАВ.
2. Характеризація обраних потоків проблемних відходів.
3. Техніко-економічний аналіз можливих технологій переробки проблемних РАВ.
4. Опис технологій, технічні специфікації на обладнання та обґрунтування безпеки.
5. Підтримка кінцевого користувача при розгляді розробленої документації регулюючим органом.
6. Заключний звіт та розповсюдження результатів проекту.

За проєктом в частині, пов’язаній з ЧАЕС, отримані наступні результати:
Для ДСП ЧАЕС було визначено проблемний потік РАВ — пульпа фільтроперліту.
Погоджено з ДІЯРУ стратегію та методику проведення пробовідбору та характеризації обраних потоків проблемних відходів. Згідно з погодженою методикою на ДСП ЧАЕС виконано пробовідбір 40 точкових проб та формування 10 об’єднаних проб РРВ, виконано їх характеризацію за хімічним і радіонуклідним складом.
За результатами проєкту ЧАЕС отримала техніко-економічний аналіз можливих технологій переробки пульпи фільтроперліту, технічні специфікації на обладнання та обґрунтування безпеки для переробки цих проблемних РАВ.