Створення промислової установки з очищення води та рідких радіоактивних відходів ЧАЕС від трансуранових елементів (ТУЕ) та органічних сполук – Фаза I

Проект фінансується за рахунок Європейського Союзу в рамках Програми "Інструмент співробітництва в сфері ядерної безпеки 2011 року. Частина ІІ" 

Мета проекту: 
Загальною метою Проекту, частиною якого є  контракт на послуги №NSI/2014/348-291 від 01.09.2014, є створення промислової установки очищення води об'єкта «Укриття» і рідких радіоактивних відходів ЧАЕС від емульсії пилопригнічувальнb[ розчинів до рівнів, що дозволять в подальшому здійснювати переробку цих відходів на заводі із переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ), а також знизити концентрацію трансуранових елементів до рівнів, що дозволять здійснити приповерхневе захоронення кінцевого продукту ЗПРРВ.

Етапи реалізації:
1. Розробка проектної документації (включаючи повний комплект документів, які обґрунтовують безпеку) установки промислового масштабу для видалення ТУЕ та емульсії ППР із вод, що надходять від «Укриття», і з кубового залишку (далі: промислової установки для очищення)
2. Надання підтримки при проведенні експертизи проектної документації
3. Розробка технічної та тендерної документації на постачання та монтаж промислової установки для очищення 
4. Розробка концептуального проекту поводження з радіоактивними вторинними відходами

За проектом отримані наступні результати:
1. Розроблено Проект промислової установки з очищення води та рідких радіоактивних відходів ЧАЕС від трансуранових елементів (ТУЕ) та органічних сполук (ПУО РРВ), включаючи звіт з аналізу безпеки (ЗАБ)
2. На підставі експертного звіту ЦС «Укрдержбудекспертиза» від 16.12.2016 № 00-1147-16/13, проект ПУО РРВ затверджений наказом ДСП ЧАЕС від 26.01.2017 № 57
3. Отримано експертний звіт державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки проекту та ЗАБ ПУО РРВ. Згідно із висновком державної експертизи основні проектні рішення в цілому відповідають вимогам ядерної та радіаційної безпеки
4. Розроблено та погоджено детальну технічну специфікацію на реалізацію Фази II проекту та тендерне досьє
5. Розроблено та погоджено концептуальний проект з переробки вторинних відходів ПУО РРВ

Вплив проекту:
● Реалізація Проекту в цілому позитивно вплине на підвищення безпеки та економічної ефективності поводження з РАВ на ЧАЕС і, зокрема, на забезпечення мінімізації радіоактивних відходів
● Створення ПУО РРВ дозволить в подальшому переробляти трапні воді та рідкі РАВ на ЗПРРВ, а також знизити концентрацію ТУЕ до рівнів, що дозволяють здійснити приповерхневе зберігання кінцевого продукту ЗПРРВ
● Реалізація Проекту в цілому у довгостроковій перспективі є одним із елементів «Загальнодержавної програми зняття ЧАЕС з експлуатації і перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему»