Удосконалення загальної стратегії поводження з РАВ на діючих та зупинених АЕС України

Проект профінансовано Європейським Союзом в рамках Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2008 року — частина II.

Мета проекту:
Вдосконалення поводження з радіоактивними відходами, що утворюються в результаті експлуатації ядерно-енергетичних об'єктів (атомних електричних станцій) України і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Завдання проекту:
1. Розробка рекомендацій з мінімізації утворення радіоактивних відходів (РАВ) для кожної з діючих АЕС України на етапі експлуатації і для Чорнобильської АЕС
2. Удосконалення та оптимізація системи поводження з РАВ на діючих АЕС України
3. Концептуальне проектування інформаційно-аналітичної системи поводження з РАВ НАЕК «Енергоатом»

За проектом отримані наступні результати:
1. Рекомендації щодо переробки, кондиціонування та зберігання відходів з урахуванням специфіки кожної АЕС
2. Рекомендації як загальні так і конкретні для окремих АЕС щодо мінімізації відходів, які утворюються в процесі експлуатації АЕС, вироблені організаційні та технічні підходи до мінімізації відходів
3. Рекомендації щодо впровадження інтегрованої системи обліку та контролю радіоактивних відходів для діючих АЕС
4. Підготовлено технічне завдання на розробку та впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи обліку та контролю РАВ в ДП «НАЕК «Енергоатом» 
5. Рекомендації відносно технологій дезактивації металевих компонентів, будівельних конструкцій, великого обладнання та інших матеріалів, очищення рідких відходів, виконано аналіз характеристик технологій дезактивації і аналіз за критерієм «витрати-вигода» 
6. Концепція транспортування великих забруднених компонентів
7. Розроблені програми навчання з процедур мінімізації відходів, методів переробки і кондиціонування відходів; проведено навчання персоналу Бенефіціарів/Кінцевих користувачів згідно з розробленими програмами