Визначення кінцевого стану ЧАЕС

У зв'язку з тим, що ЧАЕС знаходиться на території, забрудненій радіоактивними речовинами в результаті аварії 1986 року, а також із тим, що блок №3 має спільні будівельні конструкції з об'єктом «Укриття», кінцевою метою зняття з експлуатації ЧАЕС передбачається стан, який можна умовно визначити як «бура пляма». «Бура пляма» - стан майданчика, на якому реалізовані заходи із демонтажу обладнання, будівель та споруд, а радіоактивність будівельних конструкцій як джерел іонізуючого випромінювання приведена до встановлених рівнів обмеженого звільнення від регулюючого контролю. Фактично - це очищення майданчика та будівельних структур до рівня забруднення, який відповідає забрудненню території Зони відчуження, що оточує ЧАЕС, зумовленого аварією 1986 року. Однак у сучасних умовах такий кінцевий стан майданчика ЧАЕС економічно недоцільний.

 

Нині ЧАЕС веде роботу з підготування нової Концепції зняття з експлуатації, в якій буде визначений новий кінцевий стан майданчика «Промислово розвинений майданчик». Розвиток майданчика ЧАЕС має не тільки зняти тягар з державного бюджету, пов'язаний з утриманням Зони відчуження, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та зняттям її з експлуатації, але й повернути відчужені землі до господарської діяльності, використати максимальні вигоди, перетворити їх на економічно розвинений регіон. Для цього необхідно ефективно використовувати такі особливості Зони відчуження та промислового майданчика ЧАЕС, як:
- одночасне зняття з експлуатації одразу трьох металоємних блоків;
- наявність розвиненої виробничої інфраструктури - системи зв'язку, енергозабезпечення, фізичного захисту, водопостачання, радіаційного моніторингу, автомобільних та залізничних під'їздів;
- ізольованість від місць постійного проживання населення;
- наявність кваліфікованого персоналу для роботи з радіоактивними матеріалами;
- розташування на території Зони відчуження, що обмежена для використання.

Пропонується більш активно використовувати ці особливості та можливості промислового майданчика ЧАЕС і Зони відчуження для потреб атомної галузі Україні в частині завершального ланцюжка виробничого процесу використання атомної енергії (зняття з експлуатації блоків атомних станцій та поводження з радіоактивними матеріалами), наприклад:
- створити в Зоні відчуження централізований комплекс із поводження з ВЯП АЕС України та надати ЧАЕС функції експлуатуючої організації;
- організувати для атомного комплексу України виробництво контейнерів для транспортування і тривалого зберігання/захоронення РАВ та створити єдину уніфіковану транспортно-технологічну схему ВЯП та РАВ.

Це дасть можливість:
- вторинного використання радіаційно забруднених матеріалів Зони відчуження для виготовлення контейнерів для зберігання РАВ, що дозволить також значно скоротити загальний обсяг радіаційно забруднених відходів;
- економії державних коштів при захороненні РАВ галузі;
- створити в Зоні відчуження комплекс із поводження з РАВ АЕС, який включить у себе:
- комплекс з переробки та тимчасового зберігання великогабаритного устаткування;
- комплекс із переробки та переплавлення радіоактивно забрудненого металу з атомних об'єктів (включаючи ЧАЕС і Зону відчуження) та промислового комплексу України;
- організувати на базі навчально-тренувального центру Чорнобильської АЕС головний навчальний центр України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу з питань зняття з експлуатації та поводження з РАВ.

Найближчі події

26 квітня 1986 року в 01 год. 23 хв. 40 с. за московським часом в ході проведення проектних випробувань однієї з систем забезпечення безпеки сталася аварія на енергоблоці № 4 Чорнобильської АЕС
У травні 1970 р. були розпочаті роботи з підготовки (розмітки) котловану під 1-й енергоблок Чорнобильської АЕС.

Розсилка новин