Визначення форм відходів, що забезпечують безпечну переробку, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, що зберігаються на українських ядерно-енергетичних підприємствах

Проєкт профінансовано коштом ЄС в рамках Угоди про фінансування щорічної програми дій з ядерної безпеки 2014 року.

Основною метою проекту було надання рекомендацій та наступна розробка технологій переробки відібраних потоків проблемних радіоактивних відходів у форми, прийнятні для їх довгострокового зберігання та / або захоронення.

Завдання проєкту:
1. Детальний аналіз потоків проблемних РАВ.
2. Характеризація обраних потоків проблемних відходів.
3. Техніко-економічний аналіз можливих технологій переробки проблемних РАВ.
4. Опис технологій, технічні специфікації на обладнання та обґрунтування безпеки.
5. Підтримка кінцевого користувача при розгляді розробленої документації регулюючим органом.
6. Заключний звіт та розповсюдження результатів проекту.

За проєктом в частині, пов’язаній з ЧАЕС, отримані наступні результати:
Для ДСП ЧАЕС було визначено проблемний потік РАВ — пульпа фільтроперліту.
Погоджено з ДІЯРУ стратегію та методику проведення пробовідбору та характеризації обраних потоків проблемних відходів. Згідно з погодженою методикою на ДСП ЧАЕС виконано пробовідбір 40 точкових проб та формування 10 об’єднаних проб РРВ, виконано їх характеризацію за хімічним і радіонуклідним складом.
За результатами проєкту ЧАЕС отримала техніко-економічний аналіз можливих технологій переробки пульпи фільтроперліту, технічні специфікації на обладнання та обґрунтування безпеки для переробки цих проблемних РАВ.