Проект виведення з експлуатації водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС

Сьогодні згідно з Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, виконуються роботи із виведення водоймища-охолоджувача ЧАЕС з експлуатації.

Водойма-охолоджувач Чорнобильської АЕС є штучно створеним технологічним водоймищем цільового використання.

Розташована водойма на правому березі річки Прип’ять у 1,5 км нижче залізничного моста лінії Чернігів-Овруч (натисніть, щоб перейти до мапи). Її було введено в експлуатацію з початком пуску енергоблоку № 1 у 1976 році. На момент введення в експлуатацію водойма була спорудою у вигляді чаші, заповненою водою лише на половину. З введенням в експлуатацію блоків №3 і №4 у 1983 році, чаша водоймища була розширена з площі у 12,7 км2 до 22,9 км2 (площа за розміром дорівнює близько 3000 футбольних полів).

При роботі ЧАЕС у генеруючому режимі водойма-охолоджувач виконувала функцію відведення тепла в процесі вироблення електроенергії. Після зупинки останнього енергоблока ЧАЕС водойма не служить своєму основному функціональному призначенню і її наявна площа у багато разів перевищи потреби.

Починаючи з 1986 року науковими організаціями проводились дослідження стану водойми-охолоджувача. Результати цих робіт у 2006 році були узагальнені у звіті ««Екологічне обґрунтування можливості виведення водойми-охолоджувача з експлуатації й підготовка вихідних даних для виконання техніко-економічного розрахунку».

За матеріалами звіту керівництвом Чорнобильської АЕС за участю органів державного регулювання і науково-дослідних організацій України було прийнято рішення про необхідність розробки техніко-економічного обґрунтування зняття водойми з експлуатації.

У лютому 2007 року науково-технічною радою ЧАЕС були визначені наступні напрямки:
1. Забезпечення систем, що залишаються в експлуатації, технічною водою (будівельний проект). Роботи із реалізації робочого проекту «ДСП ЧАЕС. Система технічного водопостачання. Джерело технічної води (водоймище технічної води) з насосною станцією підживлення» реалізовано у період 2012-2014 років
2. Розробка техніко-економічного обґрунтування, оцінка впливу на навколишнє середовище, програми радіаційно-екологічного моніторингу (не будівельний проект).

Основними факторами, що визначили необхідність зняття з експлуатації водойми-охолоджувача ЧАЕС є:
1. Значні експлуатаційні витрати
2. Ризики і витрати, пов'язані з високим рівнем ґрунтових вод на майданчику

У 2009 році було розроблено документ «Вимоги до складу та структури ТЕО (техніко-економічного обґрунтування) і матеріалів ОВНС (оцінки впливу на навколишнє середовище) зняття з експлуатації водойми-охолоджувача ЧАЕС». У 2013 році ці документи було розроблено, а у 2014 — отримано позитивні результати Державної експертизи ДІЯРУ, МОЗ України та Мінприроди України.

В техніко-економічному обґрунтуванні (далі: ТЕО) виконано оцінку існуючого стану водойми-охолоджувача і розглянуті можливі сценарії зняття її з експлуатації, проведено аналіз можливих наслідків трансформації водойми після зниження рівня води, виконані прогнози, проаналізовано можливі реабілітаційні стратегії, виконана оцінка впливу зняття водойми з експлуатації на навколишнє середовище і визначені критерії завершення зняття водойми-охолоджувача з експлуатації.

За результатами аналізу переваг і недоліків реалізації цих сценаріїв найбільш доцільним був визнаний сценарій поетапного випуску води, з регулюванням режиму зниження рівня води, і можливістю реалізації реабілітаційних заходів на осушених територіях.

На період зниження рівня води у водоймі-охолоджувачі підготовлена Програма радіаційно-екологічного моніторингу (ПРЕМ).

У другій половині 2014 року, в період підготовчих робіт до зняття з експлуатації водойми-охолоджувача, рівень води у річці Прип'ять значно знизився. Відтак була відсутня можливість здійснення водозабору для підживлення водойми-охолоджувача. У жовтні 2014 почалося зниження рівня води у водоймі.

У період, від початку зниження рівня води до початку робіт з виведення з експлуатації водойми-охолоджувача, для забезпечення радіаційного захисту персоналу організований додатковий контроль радіаційної обстановки.

Після закінчення робіт з підготовки до програми радіаційно-екологічного моніторингу у серпні 2016 року отримано дозвіл ДІЯРУ на початок робіт з виведення з експлуатації водойми-охолоджувача ЧАЕС і розпочато здійснення всього комплексу заходів, передбачених програмою радіаційно-екологічного моніторингу.

У 2016 році при зниженні рівня води водойма-охолоджувач почала роз'єднуватися з утворенням на її території окремих «озер». Влітку 2017 року площа осушеної частини водойми склала 42% від загальної.

© Фото: Олександр Сирота / ММО «Центр ПРИПЯТЬ.ком».

Статус проекту:

Проект завершено у серпні 2019 року. Досягнуто критеріїв завершення робіт із виведення водойми-охолоджувача із експлуатації, які були встановлені в техніко-економічному обґрунтуванні.

Рівень води водно-болотної екосистеми визначається рівнем атмосферних опадів, рівнем підземних вод і природним гідрологічним режимом річки Прип'ять.

Потужність еквівалентної дози на осушених територіях знаходиться на рівні значень, визначених проектною документацією. Зміни радіаційної обстановки на прилеглих до ВО територіях за рахунок вітрового перенесення радіоактивних аерозолів з осушених територій знаходяться на рівні аерозольної активності приземного шару території зони відчуження і залежать від природних і техногенних факторів.

Формування рослинного покриву здійснюється залежно від фізико-хімічних особливостей ґрунтів на осушуваних територіях. При цьому відсутні негативні ерозійні процеси, які призводять до погіршення екологічного та радіаційного стану прилеглих територій. Трансформація території водойми-охолоджувача ЧАЕС в водно-болотну екосистему відбувається без погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації і відсутні передумови до її погіршення.

Читайте більше: Звіт МАГАТЕ за результатами реалізації проекту (англійською)

Дивіться також:

1. Заява про наміри щодо реконструкції системи технічного водопостачання в частині відсікання підвідного і відвідного каналів від водоймища-охолоджувача ЧАЕС
2. Заява про екологічні наслідки щодо реалізації проекту «ДСП ЧАЕС. Система технічного водопостачання. Джерело технічної води (водоймища технічної води) з насосною станцією підживлення».
3. Заява про екологічні наслідки зняття з експлуатації ВО