Створення установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю на ЧАЕС

Проект фінансується за рахунок Європейського Союзу в рамках Програми «Інструмент співробітництва в сфері ядерної безпеки 2011 року. Частина ІІ».

Загальною метою Проекту є підвищення рівня безпеки та рентабельності поводження з усіма видами радіоактивних відходів Україні та вжиття усіх можливих заходів для скорочення кількості відходів і виконання довгострокових завдань щодо остаточного безпечного захоронення. 

Основний матеріал: Поводження з радіоактивними матеріалами

Завдання Проекту:
1. Відбір відповідних технологій/обладнання для переробки відходів
2. Постачання, проектування, виготовлення, забезпечення необхідною документацією, сертифікація, монтаж та ліцензування і введення в експлуатацію обладнання з метою створення об’єкта для звільнення матеріалів від регулятивного контролю твердих радіоактивних відходів на Чорнобильській АЕС з можливостю налаштування для подальшої очистки усіх типів матеріалів у відповідності із затвердженою методологією і процедурами 
3. Забезпечення радіаційного контролю та радіаційного моніторингу об’єктів для запобігання їх забруднення 
4. Отримання радіаційної характеристики при транспортуванні контейнерів/великих об’єктів для зон вимірювання всередині об’єкта 
5. Реєстрація результатів вимірювань, отриманих для матеріалів очистки/друкування
6. Здійснення моніторингу радіаційної ситуації всередині об’єкта для захисту персоналу від радіоактивного забруднення та відео контроль процесу вимірювання

Стан виконання:
Всі роботи за контрактом завершено. Підрядник поставив обладнання, яке пройшло випробування та сертифікацію. Персонал ЧАЕС пройшов навчання та почав роботу на установці.

Наразі триває уведення об'єкта в експлуатацію.