Технічна допомога на майданчику українським організаціям у створенні установок з поводження з РАВ Чорнобильської АЕС, здійсненні моніторингу в Зоні відчуження та ремонту обладнання АЕС

Проект профінансовано Європейським Союзом у рамах Програми дій TACIS 2002 року.

Мета проекту:
Забезпечення реалізації Інтегрованого плану щодо поводження з відходами, включаючи відпрацьоване ядерне паливо і з урахуванням відходів, що утворюються при реалізації «Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття», моніторинг будівництва промисловогно комплексу з поводження із твердими радіоактивними відходами та ряду інших допоміжних установок, а також закупівля ряду нових допоміжних установок для забезпечення зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС № 1, 2, 3.

Результати реалізації проекту:
Створення Групи координації проектів на майданчику (ГКП), діяльність якої направлена на виконання основних завдань:
• Оновлення управління взаємодією Інтегрованого плану по відходах 
• Розгляд і виконання економічного аналізу проектів, як це визначено в уже наявних технічних специфікаціях, підготовка критеріїв оцінки, тендерних досьє, надання допомоги і пропозиція додаткових експертів для проведення оцінки пропозиційцй
• Надання підтримки Підряднику в сертифікації обладнання, підготовці документів по митному очищенню і звільненню від податків, і Кінцевому користувачеві в ліцензуванні установки (проектування, будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація)
• Перевірка звітів Підрядника, вартості виконання і графіка, відповідність виконання Технічній специфікації