Підтримка в поводженні з радіоактивними відходами в Україні

Проект фінансується за рахунок Європейського Союзу в рамках Програми «Інструмент співробітництва в сфері ядерної безпеки 2011 року. Частина ІІ». 

Мета проекту:
Метою Проекту є підвищення безпеки і економічної ефективності поводження з усіма типами радіоактивних відходів в Україні і, зокрема, орієнтування всіх видів робіт на мінімізацію утворення відходів. Перспективна мета — постійне і безпечне захоронення.

Цілями Проекту є:
1. Оптимізація національної інфраструктури (транспортно-технологічної схеми) поводження з радіоактивними відходами
2. Обстеження пунктів локалізації та тимчасового зберігання радіоактивних відходів у Чорнобильській зоні відчуження
3. Комплексна оцінка безпеки з поводження з радіоактивними відходами у Чорнобильській зоні відчуження

ДСП ЧАЕС є Реципієнтом за проектом U4.01/10C: Оптимізація національної інфраструктури (транспортно-технологічної схеми) поводження з радіоактивними відходами, метою якого є підвищення безпеки на всіх етапах поводження з радіоактивними відходами в Україні шляхом оптимізації національної транспортно-технологічної схеми. 

Основні завдання проекту, в частині якого ДСП ЧАЕС є Реципієнтом:
1. Рекомендації з оптимізації і гармонізації національної транспортно-технологічної схеми для РАВ
2. Технічні проекти уніфікованих контейнерів для РАВ
3. Ескізні проекти обладнання для поводження і транспортування РАВ
4. Розповсюдження результатів проекту і підготовка заключного звіту

За проектом отримані наступні результати:
Розроблено документ «Рекомендації щодо оптимізації і гармонізації національної інфраструктури (транспортно-технологічної схеми) для РАВ». Розроблені «Технічні проекти для стандартних контейнерів для РАВ» та «Попередні проекти обладнання для переробки та транспортування РАВ».

Також було розроблено наступні документи:
• Пояснювальна  записка до Технічного проекту: «Розробка конструкторської документації на контейнер для поводження з рідкими РАВ»
• Пояснювальна записка до ескізного проекту: «Розробка конструкторської документації на захисний екран для поводження з РАВ»
• Пояснювальна записка до Технічного проекту: «Розробка конструкторської документації на контейнер залізобетонний об'ємом V=1.3 м3 для транспортування, зберігання та захоронення РАВ»
• Пояснювальна записка до Технічного проекту: «Розробка конструкторської документації на 20-футовий металевий контейнер для поводження з РАВ»
• Пояснювальна записка до Технічного проекту: «Розробка конструкторської документації на контейнер модернізований залізобетонний об'ємом V = 3.0 м3 (аналог КТЗ-3.0, КЗ-3.0) для транспортування, зберігання та захоронення РАВ»
• Пояснювальна записка до Технічного проекту: «Розробка конструкторської документації на контейнер модернізований залізобетонний об'ємом V=2.25 м3 для транспортування, зберігання та захоронення РАВ»
• Пояснювальна записка до Ескізного проекту: «Розробка конструкторської документації на допоміжне обладнання для поводження з РАВ»
• Пояснювальна записка до Ескізного проекту: «Розробка конструкторської документації на уніфікований вузол кріплення контейнера залізобетонного на автотранспортному засобі»

Вплив реалізації проекту
Забезпечення функціонування інфраструктури по поводженню з твердими радіоактивними відходами, необхідної для зняття ЧАЕС з експлуатації.